E-Mail

 

 

 

 

Firma

  je stavební firma, která se orientuje na komplexní výstavbu domů "na klíč", stavební úpravy, individuální výstavbu, specializované stavební práce a činnosti pro všechny kategorie zákazníků.

 Objednatelé mají možnost ovlivňovat výsledek zakázky v průběhu její realizace, u dlouhodobějších akcí je samozřejmostí průběžná informovanost zákazníka o postupu prací . Ceny jsou sjednávány dohodou s cílem minimalizace nákladů na straně objednatele. Firma má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu jiné osobě.